Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


On the Philosophical Evolution of Transcendental Existentialism
(Aşkınsal Varoluşçuluğun Felsefi Gelişimi Üzerine )

Author : Femi Richard Omotoyinbo    
Type :
Printing Year : 2013
Number : 3:2
Page : 81-94
    


Summary
Either methodologically or ideologically, philosophical development remains incessant. In virtue of this, the paper focuses on the ideological formulation of a synthesis from the remains of Existentialism and some of its inherent themes. This work looks at the possibility of Existentialism, as a philosophical enterprise, progressing into the transcendental realm. It opines that Transcendentalism is surreptitiously imbedded in many existential weltanschauungs and it is dubbed to have some crucial contributions to the philosophical circle. Those weltanschauungs were further captured, categorized and analyZed in a tripartite form in order to fathom a cogent basis for the plausibility of Transcendental Existentialism. Philosophical implications and some concurrent themes were thereby derived to widen the horizon of Transcendental Existentialism as an exquisite supplement to Existence Philosophy. On this wise, Transcendental Existentialism is packaged and presented to the philosophical gild for further assay.<

Keywords
Existentialism, existentialist philosophy, transcendental existentialism, transcendentalism, philosophy of life.

Abstract
İster metodolojik isterse ideolojik olarak olsun, felsefî gelişim süreklilik arz eder. Bundan dolayı, bu yazı varoluşçuluktan ve onun doğasından ileri gelen özelliklerinden uzak biçimde, bir sentezin ideolojik formülasyonu üzerine odaklanacaktır. Bu çalışma felsefî bir teşebbüs olarak varoluşçuluğun imkânına aşkınsal alana yönelerek göz atıyor. Çalışma, aşkınsallığın, pek çok varoluşçu dünya görüşü içerisine gizlice yerleştirilmiş olduğunu ve felsefe çevresine bazı çok önemli katkılar sunduğu şeklinde tanımlandığını varsayar. Ayrıca o dünya görüşleri, varoluşçuluğun akla yatkınlığı için inandırıcı bir temeli kavramak amacıyla, üç parçalı bir biçimde yakalanır, kategorize edilir ve çözümlenirdi. Felsefî eğilimler ve bazı eşzamanlı konular, dolayısıyla varoluşçu felsefeye mükemmel bir ek olarak aşkınsal varoluşçuluk hakkında yeni ufuklar açmak için türetilmiştir. Bu vesileyle, aşkınsal varoluşçuluk, daha ileri bir çözümleme için felsefî bir birlik için ambalajlanmış ve sunulmuştur.<

Keywords
Varoluşçuluk, varoluşçu felsefe, aşkınsal varoluşçuluk, aşkınsallık, yaşama felsefesi.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri