Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Heidegger’in Hiçlik Çözümlemesine 'Varlık ve Zaman' Çerçevesinde Bir Bakış
(A View on Heidegger’s Analysis of Nothingness in terms of 'Being and Time' )

Author : Emin Çelebi    
Type :
Printing Year : 2016
Number : 6:1
Page : 47-62
    


Summary
Heidegger felsefesinin en temel niteliği, bize göre monistik bir karakter arz etmesidir. Heidegger'de varlık, hiçlik, zaman, metafizik terimleri hep aynı ontolojik problemin farklı terminolojik veçheleri olarak karşımıza çıkar. Sadece varlığı anlamaya hasredilmiş bu felsefenin başyapıtı ise kuşkusuz Varlık ve Zaman'dır. Bu eserde Heidegger titiz, ancak önceki felsefelerden farklı bir perspektif ile varlık sorusunu ele alır ve varlığı anlamaya çalışır. Varlığın yanı başında duran diğer bir kavram ise hiçliktir. Hiçlik problemini ise Heideger, bir ders sunumu olan Metafizik Nedir? isimli küçük risalesinde irdeler. Ancak Metafizik Nedir?deki çözümlemelerin terminolojik arka planının önemli ölçüde Varlık ve Zaman'da olduğunu düşünüyoruz. Bu makalede filozofun Metafizik Nedir?’deki hiçlik çözümlemesi, Varlık ve Zaman’daki varlık çözümlemesi ile irtibatlı olarak ele alınıp anlaşılmaya çalışılacaktır.

Keywords
Dasein, Heidegger, varlık, zaman, varolan, metafizik.

Abstract
The main feature of Heideger's philosophy is its monistic character. The terms Being, nothingness, time, metaphysics we face in Heidegger’s philosophy are various terminological aspects of the same ontological problem. His masterpiece which is specified to understand “Being” only is Being and Time. In this work, Heidegger deals with and tries to understand the problem of being in scrutiny but in a different way from the previous philosophies. The other term which cannot be separated from being is nothingness. Heidegger goes through in detail the problem of nothingness in his published lecture called What is Metaphysics? However we believe that the terminological background of analysis carried out in What is Metaphysics? is mostly in Being and Time. In this paper, Heidegger's analysis of nothingness will be studied in the context of analysis of being in Being and Time.

Keywords
Dasein, Heidegger, being, time, entity, metaphysics.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri