Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Düşünce Tarihinde ve Modern Tıpta Ölümsüzlük Arayışı ve Eleştirisi
(Search for and Critique of Immortality in the History of Ideas and Modern Medicine )

Author : Şahin Efil    
Type :
Printing Year : 2016
Number : 6:1
Page : 265-286
    


Summary
İnsanoğlu düşünce tarihi boyunca genelde ölümü bir türlü kabullenmek istememiş ve ona karşı ciddî bir direnç göstermiştir. O, şu veya bu biçimde bu dünyada daima ölümsüzlük arayışı içinde olmuştur. Bu arayış, tarihin her döneminde varlığını ve dinamizmini koruya gelmiştir. Bugün bu arayış, bilim ve teknolojinin, özellikle modern tıbbın sunduğu imkânlarla, çok daha ciddî bir ivme kazanmış görünmektedir. Bu imkânlar insanların bir kısmında ölümsüzlüğün gerçekleşebileceği yönünde daha önce hiç olmadığı kadar güçlü bir inanç ve güven oluşturmuştur. Bu bakımdan, tarih boyunca insanoğlunun büyük bir merak ve beklenti içinde peşinden koştuğu ölümsüzlük arzusunu bugün artık tıp gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bu çalışmada, önce düşünce tarihinde insanın ölümsüzlük arayışı örnekler eşliğinde ortaya konacak, ardından da modern tıbbın ölümsüzlük arayışı/ölüm algısı ve bu arayışın beraberinde getirdiğini düşündüğümüz sorunlar dile getirilecektir. Son olarak, modern (bilim ve) tıptaki ölümsüzlük arayışına ilişkin çabaların din felsefesi açısından analizi, eleştirisi ve değerlendirmesi yapılacaktır.

Keywords
Ölümsüzlük, din felsefesi, tıp, felsefe ve Tanrı.

Abstract
Human being has been reluctant to accept death and showed resistance against it throughout the history of ideas. Human being has somewhat been in the pursuit of immortality on the earth. This pursuit has maintained its presence and dynamism throughout the history. Today, this pursuit seems to have accelerated seriously along with the facilities of science and technology, particularly the modern medicine. These facilities have created a belief and a confidence of the possibility of the realization of immortality for some people to a degree which has never been experienced so far. In this sense, today, medicine is triying to realize the will to imortality which human being has been in the pursuit of with a great curiosity and faith throughout the history. In this study, firstly, the search for immortality in the history of ideas will be revealed along with examples, and then, search for immortality and the perception of death of modern medicine and the problems arising with this perception will be discussed. Lastly, the analysis, critique and evaluation of the efforts related with the search for immortality in modern science and medicine will be done in terms of philosophy of religion.

Keywords
Immortality, medicine, philosophy of religion, philosophy and God.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri