Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Cultural Failures as Choices of Rational Individuals
(Rasyonel Bireylerin Tercihi Olarak Kültürel Başarısızlıklar )

Author : Yurdagül Kılınç Adanalı    
Type :
Printing Year : 2016
Number : 6:1
Page : 17-30
    


Summary
I argue, in this paper, cultural failures can be analyzed as choices of rational individuals against the theories of primordialism and essentialism which tend to label acts of failure as irrational, even pathological. The application of public choice theory to culture helps us see failures as part of instrumental rational process in which individuals are concerned with maximizing their own interest and conflict forcing the sides to seek cooperation and compromise over new cultural norms. This application allows us to coin a new term which I call culture failure, to explain some behaviors of cultural actors based on public choice theory. Keeping this term in mind, I focus on behaviors and interactions of individuals, leaders, groups, and governments under the following titles: Cultural conflicts, the instrumentalization of culture through multiculturalism, and government intervention and free-riding.

Keywords
Cultural failures, public choice theory, instrumental rationality, cultural behaviors, conflicts.

Abstract
Bu makalede kültürel başarısızlıkları irrasyonel ve hatta patolojik olarak gören ilkçi ve özcü teorilerin aksine bu başarısızlıkları rasyonel bireylerin tercihleri olarak analiz etmenin mümkün olduğunu tartışacağım. Kamu tercihi teorisinin kültüre uygulanması, başarısızlıkları, araçsal rasyonalite sürecinin bir parçası olarak görmeye olanak sağlar –ki bu süreçte bireyler kendi çıkarlarını maksimize etmekle ve tarafları yeni kültürel normlar üzerinde işbirliğine ve tavizde bulunmaya iten çatışma durumlarıyla ilgilidirler. Bu uygulama, kültürel aktörlerin bazı davranışlarını kamu tercihi teorisi temelinde açıklamak üzere kültürel başarısızlık olarak adlandırılabilecek yeni bir kavramın ortaya atılmasına da imkan verir. Bu kavramı zihnimizde tutarak aşağıdaki başlıklar altında bireylerin, liderlerin, grup ve hükümetlerin davranışları ve birbirleriyle olan karşılıklı etkileşimleri üzerinde duracağım: Kültürel çatışmalar, çok kültürlülük yoluyla kültürün araçsallaştırılması, hükümet müdahalesi ve bedavacılık.

Keywords
Kültürel başarısızlıklar, kamu tercihi teorisi, araçsal rasyonalite, kültürel davranışlar, çatışmala

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri