Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


A Feminist Analysis of Henrik Ibsen’s A Doll’s House
(Henrik Ibsen'in 'A Doll's House' Eserinin Feminist Analizi )

Author : Saman Salah Hassan Balaky  & Nafser Abdul Mosawir Sulaiman  
Type :
Printing Year : 2016
Number : 6:1
Page : 31-45
    


Summary
This research paper attempts to give a feminist analysis of Henrik Ibsen’s A Doll’s House (1879) based on the Anglo-American approach to feminist literary theory. It will first explain the feminist literary theory as a term as well as a practice and its function in literary criticism, followed by an explanation of the Anglo-American approach and some of its prominent writers. The paper will also explore how and to what degree (if at all) Henrik Ibsen, who is mostly famous for his realist dramas but has also been credited for his feminist characters and content, is involved with the women’s cause by referring to some of his speeches, letters and acquaintances. It will then attempt a feminist analysis of the play based on the Anglo-American approach and Showalter’s feminist critique, using quotes from and references to the three acts of the play as a justification to show how Henrik Ibsen challenged the stereotypical representation of women in literature with his female characters.

Keywords
Henrik Ibsen, Anglo-American feminism, feminist criticism, analysis of A Doll’s House, the feminist critique.

Abstract
Bu araştırma yazısı, Henrik Ibsen’in feminist edebiyat kuramına Anglo-Amerikan yaklaşıma dayanan A Doll’s House eserinin feminist bir analizini vermeye çalışmaktadır. O öncelikle feminist edebiyat kuramını pratik olduğu kadar teorik olarak ve Anglo-Amerikan yaklaşımın açıklaması ve onun bazı belirgin yazarları tarafından izlenen edebî eleştirelcilikteki işlevini açıklayacaktır. Yazı yine onun bazı konuşmalarına, mektuplarına ve tanıdıklarına referansta bulunarak nasıl ve ne dereceye kadar kadınların neden olduğu şeylerle ilgili olduğunu araştıracaktır. Öyleyse yazı, oyunun üç perdesinden alıntılar yaparak ve onlara referansta bulunarak, Henrik Ibsen’in, kendi kadın karakterleriyle edebiyatta kadınların basmakalıp sunulmasına nasıl meydan okuduğunu göstermenin bir doğrulaması olarak Anglo-Amerikan yaklaşıma ve Showalter’ın feminist eleştirisine dayanan tiyatro oyununun feminist bir çözümlemesini yapacaktır.

Keywords
Henrik Ibsen, Anglo-Amerikan feminizm, feminist eleştirelcilik, A Doll’s House'ın analizi, feminist

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri