Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Zamanın A-B Serileri: Şimdinin Mahiyeti Üzerine Tartışmalar
(A-B Series of Time: Debates on the Nature of Present )

Author : Aykut Küçükparmak    
Type :
Printing Year : 2016
Number : 6:1
Page : 81-98
    


Summary
Zamanın mahiyeti ve zamanla ilişkili konular üzerine yapılan tartışmalar, başlangıcından itibaren felsefenin en önemli ve anlaşılması güç problem alanlarından biri olagelmiştir. Son dönemde bu tartışmaların felsefedeki konumu fizikteki gelişmelerin de etkisiyle daha önemli hale gelmiştir. Bu dönemde, İngiliz idealist filozof Mctaggart’ın zamanın A-B serisi ayrımı zaman felsefesi literatüründeki önemli tartışma konularının başında gelir. A ve B serileri olaylar ve zamanın anları arasındaki ilişki düzenini farklı şekilde resmeden iki ayrı yaklaşımı ifade eder. Mctaggart ortaya koyduğu bu ayrımın, zamanın insan idraki tarafından tasavvur edilebilecek nihai iki formu olduğunu öne sürerek ‘zamanın gerçek dışılığı tezi’ni temellendirmeye çalışır. Öte yandan bu ayrım günümüz zaman felsefesi tartışmaları çerçevesinde, zamanın gerçek dışılığı tezinden bağımsız olarak genel kabul gören bir ayrım olarak benimsenmiş durumdadır. Bu doğrultuda çalışmamız boyunca ilk olarak zamanın A-B serilerinin özellikleri ve farklılıkları ortaya konmaya çalışılacak, ikinci olarak da bu ayrım temelinde öne sürülen farklı zaman ve gerçeklik teorileri ele alınacaktır.

Keywords
Zaman, zamanın A-B teorileri, şimdicilik, gelişen blok, ezeli zaman.

Abstract
From the beginning, on the debate on issues related to the time and the nature of the time, has always been one of the most important and intricate problem areas of philosophy. Recently this debates’ position in the philosophy has become more important with the impact of the developments in physics. In this period, the British idealist philosopher McTaggart’s distinction of time’s A - B series come at the beginning of the most important discussion topics in the literature of philosophy. A and B series refers to two separate approaches depicting differently the relationship scheme between events and the moments of the time. By arguing that this distinction is the two final form of time can be comprehend by human cognition, Mctaggart try to ground his thesis ‘unreality of time’. On the other hand this distinction within the framework of the present time philosophy discussions; it has already been adopted as a generally accepted distinction independently with the the thesis of unreality of the time. At first in this regard throughout our work the features and differences of the time’s A - B series will be revealed, secondly on the basis of this distinction different theories of time and reality that were put forward will be discussed.

Keywords
Time, A-B theories of time, presentism, growing block, eternalism.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri