Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Heidegger’in Açıklık Ontolojisinin Temel Kavramlarına Türkçe Bir Bakış
(A Turkish Glance at the Basic Concepts of Heidegger’s Ontology of the Openness )

Author : Mesut Keskin    
Type :
Printing Year : 2016
Number : 6:1
Page : 63-80
    


Summary
Elinizdeki makale, Heidegger filolojisinin dilsel zorluklarına (Gewaltsamkeiten) ilişkin genel bir tasvir sunarken, esasen Heidegger ontolojisinin temel kavramlarının ve yakın anlam alanlarının çevirisine yönelir: “Varlık”, “varolan”, “[var]dır”, “Hiçlik”, “dır-lık” vs.. Ana eksininde “Heidegger nasıl çevrilmeli? sorusu yattığından bu soruya cevap arayışındadır. Elinizdeki makale, Metafiziğe Giriş’te işlenen temel kavramların Türkçe karşılıklarının genel sonuçlarına ilişkin “yeniden düşünme”nin yol açtığı bilimsel bir ‘revizyon’dur ve Türkçe terminoloji çalışmalarına doğrudan katkı olarak görülmelidir. Konumundan dolayı Metafiziğe Giriş metnine aracısız dayanan bu esas yönelmede hedef, Heidegger’i Türkçe konuşturabilmenin yollarını arayıp Türkçede oluşabilecek bir Heidegger filolojisi için yine Türkçenin kendi söz varlığının yakın/uzak dil ve kültür mekanından yeni perspektifler ve öneriler sunmaktır.

Keywords
Heidegger, filoloji, Türkçe, temel kavramlar, Heidegger terminolojisi, Türkçe kavramlar.

Abstract
As the current study gives a general description on ‘Gewaltsamkeiten’ of Heidegger’s philology, it is aimed at the translation of the basic concepts of Heidegger’s and their nearly field of meaning: “Das Sein”, “das Seiende” “seiend”, “das Nichts”, “das Ist” etc. In its main axis, the question “How to translate Heidegger?” is inherent, as well as in search of the reply to this question. This study is a scientific ‘revision’ that leads to a “trotzdem denken” on the general results of the Turkish equivalences of the basic concepts treated in the Introduction to Metaphsics and also should be considered as a first-hand contribution to Turkish terminological studies. The target at this direction that because of its position is based on the text ‘Introduction to Metaphysics’ is to search the ways how one lets Heidegger speak Turkish and to give new perspectives and proposals for an in Turkish building Heidegger’s philology from the nearly/far space of language and culture of word being of Turkish language.

Keywords
Heidegger, philology, Turkish, basic concepts, being, beingness, nothing, Heideggerian terminology,

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri