Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


'Saf Aklın Eleştirisi’nde Önsözler ve İşlevleri
(Prefaces and Their Functions in 'Critique of Pure Reason' )

Author : Taşkıner Ketenci    
Type :
Printing Year : 2016
Number : 6:1
Page : 115-139
    


Summary
Kant felsefe tarihinin neredeyse yönünü bütünüyle değiştiren SAE ile yalnızca bir epistemoloji kitabı kaleme almamıştır. SAE Aydınlanma Felsefesi’nin epistemolojik temellerinin inşasını tamamlar. Bu temel üzerinde de Aydınlanma’nın etik perspektifine işaret eder. SAE’nin Birinci Baskıya Önsözü, daha çok kitaba ilgi çekme amacını taşımaktadır. Bu amaçla üst düzey teknik bir biçeme sahip değildir. Buna karşılık İkinci Baskıya Önsöz, eserin sayladığı ünün güvencesi altına kaleme alınmıştır. Bu bakımdan da daha tekniktir. Aynı zamanda neredeyse SAE’nin bütün önemli temalarına işaret etmektedir. Özellikle Kopernik Devrimi, mantık, apriori doğa biliminin kesinliğinin kaynağı ve SAE’nin etik içerimlerine açık göndermeler, bu önsözü kitabın bir modeli haline getirmektedir.<

Keywords
Saf Aklın Eleştirisi, Kopernik devrimi, epistemoloji, önsöz, etik.

Abstract
Kant didn’t write out only a epistemological book with Critique of the Pure Reason which virtually wholly rerouted the history of philosphy. CPR acoomplishes the epistemological ground work of the Philosophy of Enlightenment. On this ground, Kant indicates the ethical perspective of Enlightenment. Preface to First Edition of CPR mostly purposes to attract attention to book. For this reason it does not have a higher-up technical style. On the contrary Preface to Second Edition write out under the confidence of first edition. In this respect, it has a more technical style. At the same time it indicates all of the most important subjects of CPR. Especially Copernican Revolution, logic, the ground of certainty of apriori natural science and explicit allusions to the ethical intension of CPR renders this preface a model of book.<

Keywords
Critique of Pure Reason, Copernican revolution, epistemology, preface, ethics.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri