Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


John Locke ve Hıristiyan İnancının Aklîliği
(John Locke and Reasonableness of Christian Belief )

Author : Tahsin Ölmez    
Type :
Printing Year : 2016
Number : 6:1
Page : 251-264
    


Summary
Dinî inancın aklî olabilmesi için Essay’de belirttiği çeşitli epistemolojik kriterleri, Hıristiyan inancının aklîliğini savunduğu Reasonablenss adlı eserinde uygulamayan John Locke, Hıristiyan vahyinin otantik olduğu ve hakikaten Tanrı sözü olduğu iddiasını desteklemek için mucize kanıtını destek olarak öne sürmüştür. Mucizenin güvenirliğini ona şahit olanların güvenilirliğine dayandıran Locke’un bu argümanı felsefî açıdan tutarlı olmamakla birlikte pek çok noktadan da eleştiriye açıktır. Sonuç olarak; Tanrı’nın varlığı ve ahlakî önermelere dair bilginin matematiksel kesinlik derecesinde ispatlanabileceğini öne süren Locke’un, Hıristiyan vahyi ve inancının aklî olduğunu ispatlama konusunda fideizm benzeri bir anlayışa meylettiği görülmektedir.

Keywords
John Locke, Hristiyanlık, aklîlik, mucize, inanç, tasdik.

Abstract
John Locke did not apply the epistemological criteria which were determined in his Essay to the Reasonableness in which he argued reasonableness of Christian belief. Instead, he supported his arguments about authenticity of Christian revelation and being the true words of God, by miracles. His strategy of justifying the reliability of the miracles by basing it to the reliability of witness considered philosophically inconsistent and target of criticism from different aspects. As a consequence; it can be seen that, Locke opinions about the possibility of demonstration of the existence of God and knowledge about ethical propositions as certain as mathematical propositions, deviated to a kind of fideistic approach in arguing the reasonableness of Christian belief and revelation.

Keywords
John Locke, Christianity, reasonableness, miracles, belief, assent.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri