Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Platon’da Güzel, Aletheia ve Sanat İlişkisi
(Plato on the Relation of Beauty, Aletheia and Art )

Author : Zehragül Aşkın  & Feyruze Cılız  
Type :
Printing Year : 2016
Number : 6:1
Page : 195-209
    


Summary
Bu çalışmanın amacı güzel, aletheia ve sanat arasındaki ilişkinin Platon’un perspektifinden nasıl ve hangi kavram çatıları altında ele alındığını konumlandırmaktır. Bilindiği gibi Platon’da sanatın aletheia ile bağını zayıflatan şey onun taklide dayanan bir etkinlik olmasıdır. Bu bağlamda Platon’a göre resim, müzik, şiir, tiyatro, heykel türünden mimetik sanatların hepsi hakikatin önünde bir engeldir. Bu yönüyle sanatın güzeli de sunduğu iddia edilemez. Çünkü Platon’da sanatın aletheia’ya ile ilişkisi güzel ideasını ne denli yansıttığına bağlıdır. Böylece her ne kadar sanat güzeli hiçbir zaman mükemmel biçimde sunamayacak olsa da yine de kendisine güzeli rehber edinmelidir ki bu şekilde hakikate yaklaşabilsin.

Keywords
Platon, mimesis, aletheia, güzel, idea, sanat

Abstract
The aim of this study is to located the nature of relationship between beauty, aletheia and art from the perspective of Plato how and which is positioned under the roofs of the concept. As it is known, in Plato It weakens the bond with aletheia and art is an activity that is based on imitation. In this context, according to Plato, all kind of mimetic arts as picture, music, poetry, theatre, sculpture are an obstacle in front of truth. This aspect of the art can not be claimed to offer the beauty. Because, in Plato, the relationship between art and aletheia is connected to reflects how much the beauty. Thus, although art never perfectly able to present to beauty, it still should obtain the beauty for guide in learning that is the only way can come close to truth.

Keywords
Plato, mimesis, aletheia, beauty, idea, art

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri