Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Epistemological Diversity in Social Science Graduate Curriculum: The Experience from an American College in Czech Republic
(Sosyal Bilimler Lisansüstü Programlarında Epistemolojik Çeşitlik: Çek Cumhuriyeti’ndeki Bir Amerikan Kolejinin Deneyimi )

Author : Pelin Ayan Musil    
Type :
Printing Year : 2015
Number : 5:1
Page : 47-57
    


Summary
The insufficient coverage of philosophy of science and epistemological discussion in graduate curriculum has been a subject of criticism among several scholars. In this article, I examine the ways through which the MA curriculum in International Relations in an American college in Czech Republic was restructured toward a meaningful representation of different epistemological approaches. The restructuration of the program comes as a result of the university’s search for legitimacy in a post-communist society. Similar to its peers in Central and Eastern Europe, the university is enforced to increase its quality in teaching. It does so through introducing participatory curriculum committees where faculty members from different epistemological backgrounds gather. The experience shows that such participatory mechanisms in universities are essential to give space for philosophy of science debates in graduate curriculum.<

Keywords
Epistemology, philosophy of science, social sciences, international relations, graduate curriculum.

Abstract
Sosyal bilimlerde lisansüstü müfredatın yeterli derecede bilim felsefesi ve epistemolojik tartışma içermemesi bir çok kez eleştiri konusu olmuştur. Bu makalede, Çek Cumhuriyetindeki bir Amerikan kolejinde yer alan Uluslararası Ilişkiler yükseklisans programının farklı epistemolojik yaklaşımları içerecek şekilde nasıl geliştiği incelenmektedir. Müfredatın yeniden yapılandırılması, üniversitenin komünizm sonrası toplumda meşruiyet arayışının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Orta ve Doğu Avrupa’daki muadillerine benzer bir şekilde, öğretim kalitesini artırma zorunluluğu içinde olan üniversite, farklı epistemolojik yaklaşımlardan gelen öğretim üyelerinin katıldığı program komiteleri oluşturmuştur. Bu deneyim göstermektedir ki, üniversitelerin katılımcı platformlar oluşturmaları, bilim felsefesinde yer alan tartışmaların lisansüstü programlarda daha etkin yer almasını sağlamaktadır.<

Keywords
Epistemoloji, bilim felsefesi, sosyal bilimler, uluslararası ilişkiler, lisansüstü müfredat.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri