Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sanatın Dili Nasıl Bir Dünyayı Resmeder?
(How World Does Language of Art Describe? )

Author : Hakan Poyraz    
Type :
Printing Year : 2011
Number : 1:1
Page : 17-25
    


Summary
İletişim ortamında varolan her dil bir şeyi temsil eder. Temsil edilenin neliği, dilin türünü belirler. Buna göre günlük dilden, bilim dilinden, felsefe ve sanat dilinden söz edebiliriz. Bu manada her konu, zaman içinde kendi dilini, bu dilin yapısal özellik ve sınırlarını yaratır.Buna göre sanatın konusu sanatsal yaratmadır ve sanatın dili bu yaratmanın sınırları hakkındadır.Sanatın dili, bu öznel yaratım dünyasını resmeder. <

Keywords
Dil, Mantıksal Resim, Sanat Dili, Duygu Dünyası, Yaratma

Abstract
Each language in the context of communication symbolizes something. The what of what is symbolized determines the type of language. Therefore, one can speak of ordinary language, the language of science, the language of philosophy, and language of art. In this respect, each subject constructs its own language, the structural qualities and limitations of that language. The subject of art, then, is artistic construction and the language of art is about the limitations of that construction. The language of art depicts this subjective world of construction.<

Keywords
Language, Logical Picture, Language of Art, the World of Feelings, Construction

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri