Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


God and Morality: Reconceiving MacIntyre’s Position
(Tanrı ve Ahlak: MacIntyre'ın Bakış Açısını Yeniden Düşünme )

Author : Elif Nur Erkan Balcı    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 9:4
Page : 1007-1029
    


Summary
“Nasıl yaşamalıyım?” sorusu MacIntyre’ın ahlak felsefesinde merkez bir yer edinir. MacIntryre en meşhur kitabı Erdem Peşinde boyunca modern ahlak felsefesini bu soruya rasyonel ve meşru bir cevap veremediği için eleştirir. Onun ahlak projesi temelde bu soruya verilecek bir yanıtla şekillenir. Bu soruya yanıt vermedeki kararlılığı büyük bir yankı uyandıracak cinstendir, çünkü o, dinin filozoflar arasında cazibesini kaybettiği bir dönemde din ya da Tanrı düşüncesini ahlakı açıklamak için kullanır. Bununla birlikte MacIntyre din ve ahlak arasındaki ilişkiyi tam ve detaylı bir şekilde hiçbir zaman tartışmaz. Bu nedenle onun ahlak teorisi için dine herhangi bir referansının incelenmesi birbirinden çok farklı eserleri içindeki yine birbirinden farklı ifadelerinin sentezlenmesine ihtiyaç duyar. Bunu yaparak makale eleştirel bir bakış eşliğinde MacIntyre’ın hem teorik hem de pratik alanda ahlak felsefesinde Tanrı’nın rolüne dair zamanla gelişen anlayışının tam bir resmini elde etmeyi amaçlar.

Keywords
MacIntyre, Tanrı, ahlak, din, teizm, ateizm, ahlaki realizm, duyguculuk.

Abstract
“How should I live?” is the question to which MacIntyre gives the central place in his moral inquiry. MacIntyre, throughout his famous book After Virtue (AV), criticizes modern moral philosophy for failing to provide a rational and justified answer to this question. His moral project is predominantly shaped by the quest for this answer. What he offered had great impact simply because he applied to religion or the idea of God to explain morality at a time when religion lost its charm among philosophers. However, MacIntyre never discusses this connection between religion and morality in a complete and detailed way. Therefore, any examination of his reference to religion for a theory of morality needs to synthesize his different statements from very different texts. In doing this, the article aims to provide a complete picture of his gradually-evolved understanding of the role of God in moral philosophy both at a theoretical and practical level with a critical outlook.

Keywords
MacIntyre, God, Morality, religion, theism, atheism, moral realism, emotivism.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     



Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri