Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


From Moral Intuitions to Free Will Intuitions: A Dual Interacting-Process Model
(Ahlaki Sezgilerden Özgür İrade Sezgilerine: İkili Etkileşim Süreci Modeli )

Author : Özge Dural Özer  & Ayhan Sol  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 9:4
Page : 881-897
    


Summary
Bu makalede, deneysel felsefe hakkındaki yazını ve deneysel felsefenin, özellikle çağdaş analitik felsefe için nasıl ve neden önemli olduğunu özetledikten sonra özgür irade sezgisi konulu ilk iki deneysel araştırma makalelerine odaklanıyoruz. Ayrıca neden hem felsefecilerin hem de felsefeci olmayanların özgür irade ve ahlaki sorumluluk konusundaki uyumsuzcu ve uyumcu sezgilerinin olduğunu açıklamaya çalışan kuramları sunuyoruz. Daha sonra ise ahlaki sezgiler hakkındaki bir başka deneysel araştırmaya geçiyoruz ve ahlaki sezgileri açıklamak için önerilen modeli esas alan bir ikili süreç modeli geliştiriyoruz. Ancak bizim geliştirdiğimiz ikili karşılıklı etkileşimli süreç modeli ahlaki sezgileri değil özgür irade sezgilerini açıklamayı amaçlamaktadır. Son olarak da önerilen diğer mekanizmaları eleştirel bir şekilde değerlendirirken kendi modelimizi kısaca savunuyoruz.

Keywords
Özgür irade, ahlaki sorumluluk, uyumsuzculuk, uyumculuk, ikili süreç modeli.

Abstract
In this essay, after first briefly reviewing the literature on experimental philosophy and how and why it is important especially for contemporary analytic philosophy, we focus on two earliest experimental research papers on free will intuitions. We also present psychological mechanisms that try to explain why both philosophers and ordinary people have incompatibilist and compatibilist intuitions and free will and moral responsibility. We then move on to another experimental research on moral intuitions and develop a dual process model based on the model to explain moral intuitions. However, our dual interacting-process model is not intended for moral intuitions but free will intuitions. Finally, we critically examine other mechanism and briefly defend our model.

Keywords
Free will, moral responsibility, incompatibilism, compatibilism, dual process model.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. Ve Tic.Ltd. Şti. Fırat Teknokent ARGE 2 Çaydaçıra Mah. Hacı Ömer Bilginoğlu Cd. No : 67/Z-4 ELAZIĞ
Telephone :08503055523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri