Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


What is Really Wrong with Ontic Structural Realism? On the Possibility of Reading off Ontology from Current Fundamental Science
(Ontik Yapısal Gerçekçiliğin Asıl Problemi Nedir? Güncel Temel Bilimlerden Ontoloji Okunması Olasılığı Üzerine )

Author : Haktan Akcin    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 9:3
Page : 597-608
    


Summary
Epistemik ve Ontik Yapısal Gerçekçilik arasındaki temel ayrımın güncel temel bilimlerden ontoloji okunabilirliği ile alakalı olduğu iddia edilmektedir. Ontolojik bağlamda, yapıların nesnelere nazaran daha temel olduğu kabul edilse bile güncel temel bilimlerden ontoloji okumasının gerekçelendirilemeyeceği iddia edilmiştir. Ontik Yapısal Gerçekçilik argümanındaki güncel temel bilimlerden ontoloji okumasıyla ilgili sonucun öncüllerin birinde mevcut olduğu, dolayısıyla sonucun kanıtlanmış varsayıldığı gösterilmiştir. Sonuç olarak, karamsar indirgemeci argumanda ima edilen ontolojik süreksizlik problemine Ontik Yapısal Gerçekçilik’te değinilmemektedir.

Keywords
Yapısal gerçekçilik, bilimde kuram değişimi, temel bilimlerden ontoloji okuma.

Abstract
I argue that the central conflict between epistemic and ontic versions of structural realism concerns whether it is possible to read off ontology from current fundamental science. Even if we assume that structures are metaphysically superior to objects, the possibility of reading off ontology from current fundamental science remains unjustified. I show that the conclusion as regards the reading off ontology in the ontic version is already assumed in one of the premises; hence the argument begs the question. As a result, the problem of ontological discontinuity implied in the pessimistic meta-induction argument remains intact in ontic structural realism.

Keywords
Structural realism, theory change in science, reading off ontology from science.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri