Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Descartes Neden Gerçek Bir Skeptik Değildir?
(Why is Descartes not a Real Skeptic? )

Author : Nurten Öztanrıkulu Özel    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 9:2
Page : 419-436
    


Summary
Descartes metodolojik skeptisizmin bilinen en güçlü ismi olarak nitelendirilmekte ve çoğu zaman bu metodu yüzünden skeptik bir filozof olarak anılmaktadır. Amacı metodolojik skeptisizm aracılığıyla şüphe içermeyen hakikati aydınlatmaktır. Descartes’ın bu amacı metodolojik skeptisizme rağmen her zaman hakikatin var olduğuna ilişkin bir inanç taşıdığını göstermektedir. Bu durum Descartes’ın şüpheyi metodolojik olarak kullansa da bir skeptik olarak anılmasının haksızlığını ortaya çıkarmaktadır. Burada sorun şüpheyi metot olarak kullanmanın filozofu skeptik yapıp yapmadığıdır. Bu çalışmada Descartes’ın metodolojik skeptisizmi araştırılacak ve aslında onun gerçek bir skeptik olmadığı iddia edilecektir.

Keywords
Descartes, metodolojik skeptisizm, şüphe, üç skeptik argüman, hakikat.

Abstract
Descartes is described as the strongest name of methodological skepticism and is often mentioned as a skeptical philosopher due to his methodology. His aim is to shed light on the indubitable truth by using methodological skepticism. This aim of Descartes shows that despite his methodological skepticism he always had a belief that the truth existed. Although Descartes uses the doubt methodologically, this situation reveals the injustice of being referred to as a skeptic. The problem here is whether the use of doubt as a method makes the philosopher skeptic. In this study, the methodological skepticism of Descartes will be investigated, and it will be claimed that he is not a real skeptic.

Keywords
Descartes, methodological skepticism, doubt, three skeptical arguments, truth.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri