Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


On the Problem of Interpretation Concerning the Contemporary Philosophy of Biology
(Çağdaş Biyoloji Felsefesine Dair Yorum Problemi Üzerine )

Author : Osman Gazi Birgül    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 9:2
Page : 337-350
    


Summary
Çalışmanın ilk kısmında, biyolojik verilerin yorumlanmasına dair üç problem olarak perspektifin öznelliği, jargonun antroposentrizmi ve çalışmaların perspektif-güdümlülüğünü Heiddegerci bir perspektiften tartışmaktayım. Akabinde, ahlaki işlevselcilik karşısında ahlaki davranışların niyetsellik içerdiğini savunmakta ve hayvan davranışlarına dair gözlemlerin hayvanlarda niyetsel ahlak olduğu şeklinde yorumlanamayacağını vurgulamaktayım. İkinci kısımda kalıtım çalışmalarındaki özelliklerin tanımlarının muğlâklığını ele almaktayım. Genetiğin özelliklere olan katkısının abartılması, azımsanması ve gözden kaçırılması şeklinde, kalıtım çalışmalarının üç yöntemsel kusuruna dikkat çekerek bu çalışmaların tanımları neredeyse muğlâklık içermeyen özellikler konusunda da verimli olmadığı kanaatini dile getirmekteyim. Felsefeye kıyasla biyolojiye öncelik verilmesi fikrine katılmayarak, çağdaş biyoloji felsefesinde felsefenin, yorumlama konusunda yöntemsel olarak öncelikli olduğunu sonucuna varmaktayım.

Keywords
Yorum problemi, işlevsellik, ahlak, özelliklerin muğlâklığı, özelliklerin kalıtımsallığı.

Abstract
In the first part of the study, I discuss three methodological problems of the interpretation of the biological data, namely subjectivity of perspective, anthropocentrism of jargon and perspective-orientation of the studies. Then, I defend intentionality of moral acts against the functionalist morality, emphasizing the interpretation of the observations on animal behavior cannot assume that animals have intentionality. In the second part, I review the ambiguity problem of the traits in the heritability studies. I voice the argument that the heritability studies do not work for the traits with well-circumscribed definitions as well, pointing out three methodological shortcomings of the studies, i.e., overestimation, underestimation and omission of the genetic contribution to the traits. Disagreeing with those who give priority to biology, I conclude that, methodologically philosophy should be prior in the interpretation regarding the contemporary philosophy of biology.

Keywords
Problem of interpretation, functionalism, morality, ambiguity of the traits, heritability of traits.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri