Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Alain Badiou’nun Olay Felsefesine Dair Eleştirel Bir Değerlendirme
(A Critical Evaluation of Alain Badiou's Philosophy of Event )

Author : Feyza Şule Güngör    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 8:2
Page : 471-489
    


Summary
Alain Badiou, Olay Felsefesi ve ona bağlı hakikat anlayışı ile çağdaş felsefeye radikal bir alternatif sunar. Olay felsefesinin temel iddiası, klasik felsefenin ve postmodernizmin hakikat ve özne anlayışlarından farklı, yeni bir hakikat ve özne teorisi kurmaktır. Yeni bir felsefe üslubu inşasında Badiou, varlık, hakikat, durum, olay, özne ve sadakat kavramlarını kendi sistematiğine göre yeniden formüle etmiştir. Badiou’nun felsefesinin temel argümanı, olay adını verdiği geniş kapsamlı değişimlerdir. Olay, “durum” üzerindeki statükoyu kırma ve ondan kopmayla gerçekleşir; Badiou, hakikatin ancak türeyimsel usuller adını verdiği dört alan içerisinde gerçekleşen olaylar sonucunda türetilebileceğini ifade eder. Felsefenin hakikat üzerine düşünebileceği yegâne dört alan; bilim, sanat, politika ve aşk’tır. Felsefe bu dört alanda üretilen hakikatleri “yakalayan” bu hakikatlerin uygun biçimde aynı zamanda rastlaşması üzerine düşünen bir düzlemdir. Bu çalışmanın amacı, Badiou’nun hakikat yönelimli felsefe anlayışının temel kavramlarını, karşı çıktığı post-modern yönelimlerle karşılaştırarak analiz etmek ve çağdaş felsefeye sunduğu radikal alternatifi eleştirel bir perspektiften değerlendirmektir.

Keywords
Alain Badiou, hakikat, olay, durum, sadakat, özne.

Abstract
Alain Badiou presents a radical alternative to contemporary philosophy with the Philosophy of Event and the understanding of truth connected with it. The basic assertion of the philosophy of event is to establish a new theory of truth and subject, different from the understanding of truth and subject of classical philosophy and postmodernism. Attempting to build a new style of philosophy, Badiou reformulated the concepts of being, truth, state, event, subject and loyalty according to his own system. The basic argument of Badiou's philosophy lies in the wide range of changes that he called event. The event happens with breaking the status quo over "the state" and breaking away from it; Badiou argues that truth can only be derived as a result of events occurring within the four areas that he named as genetic processes. The only four areas Philosophy can think about truth are science, art, politics and love. Philosophy is a plane that “captures” the truths produced in these four areas and thinks about the simultaneous coincidence of these truths. This study aims to analyze the basic concepts of Badiou's truth-oriented philosophy by comparing it with the postmodern orientations he opposed and to evaluate the radical alternative he introduced to the contemporary philosophy from a critical perspective.

Keywords
Alain Badiou, truth, event, state, loyalty, subject.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri