Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Antik Yunan’da Tekhnê ile Ahlâki Alan Arasındaki İlişki Üzerine
(On the Relation between Technê and Ethical Sphere in Ancient Greek )

Author : Tuba Nur Umut    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 8:1
Page : 191-213
    


Summary
Bu çalışmada tekhnênin Antik Yunan döneminde ahlâkî alan ile ilişkisi gerek mitoloji, gerekse felsefi literatür üzerinden gösterilmeye çalışılmıştır. Mitolojiler üzerinden okunduğunda da felsefi çerçevede de tekhnênin insanlık için sağladığı yararlar, güç vurgulanmış, tekhnênin insanın pratik alanlarda kontrolünü artıran bir yeti olarak düşünüldüğü görülmüştür. Bununla birlikte bu eserlerde tekhnêye dair insan deneyiminin muğlak karakterine de işaret edilmiş ve bu alanın ahlâkî açıdan problematik karakterine gönderimde bulunulmuştur. Zira tekhnê kontrol edilmediği takdirde insanın aleyhine kolaylıkla dönebilecek, insana zarar verecek şeyleri üretecek bir potansiyele de sahiptir. Bu noktada ahlâkî değerler, tekhnêyi kontrolde önemli bir role sahiptir. Tekhnê, şeylerin nasıl yapılacağını ve çevrenin nasıl kontrol edileceğini söyleyen; ama bir şeyin niçin yapılması gerektiğini söylemeyen, nihai hedefleri veremeyecek bir bilgi türü olarak felsefi çerçevede daha üst bir alana, ahlâkî olana ve nihayetinde metafiziksel olana tabi olmalıdır.

Keywords
Antik Yunan düşüncesi, tekhnê, phronêsis, epistêmê, ahlâk.

Abstract
This study tries to show the relation between technê and the ethical sphere in the Ancient Greek through mythology and the philosophical literature. Both in mythology and in the philosophical framework the benefits of technê and the power provided by technê for humanity are emphasized. And technê is considered as competence increases the control of human beings in practical areas. However, the ambiguous character of the human experience related to technê and the morally problematic character of this field is also pointed out in the literature. Because, if not controlled, technê has a potential to turn easily against humanity and to produce things that would harm human beings. At this point, ethical values have a crucial role in the control of technê. Technê as a type of knowledge which gives how to do things and how to control the environment but does not give why something is to be done and cannot give an ultimate goal should be subject to higher spheres in the philosophical framework. Therefore technê is subject to ethical and ultimately metaphysical sphere.

Keywords
Ancient Greek thought, technê, phronêsis, epistêmê, ethics.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri