Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


At the Contours of Corporeality: Critique as Will to Power
(Bedenselliğin Eşiğinde: Güç İstenci Olarak Eleştiri )

Author : Fulden İbrahimhakkıoğlu    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 8:1
Page : 157-170
    


Summary
Foucault'ya göre Kant ve Kant sonrası eleştiri evrensellik ilkesinden tarihsellik ilkesine bir geçiş olarak özetlenebilir. Tarihselliğe ve olumsallığa geçiş, sosyal dönüşümü olanaklı kılan transgresif eleştiri olasılığını doğurur. Bu yazı, Nietzsche'nin düşüncesini Kant sonrası eleştirinin önemli bir örneği olarak inceler. Nietzsche'de eleştiri, tüm değerlerin yeniden değerlendirilmesi olarak karşımıza çıkar. Bu yeniden değerlendirme pratiği, tarihsel ve maddesel limitleri görünür kıldığı ölçüde bu limitlerin aynı zamanda ötesine geçme yollarının da açınsaması niteliğindedir. Dolayısıyla Nietzscheci eleştiri, sonu olmayan bir üstün gelme çabasına tekabül ederek bir tür güç istenci konumundadır. Böylece Nietzsche felsefenin bedenselliğinden yola çıkarak eleştiriyi bir tür semptomatoloji olarak sunar.

Keywords
Nietzsche, eleştiri, güç istenci, beden, Foucault.

Abstract
Foucault gives an account of the contrast between Kantian and post-Kantian critique, which can be summarized as a shift from universality to historicity. This shift to historicity and contingency, for Foucault, opens up the possibility of transgressive critical engagement whereby social transformation can take place. In this essay, it is argued that Nietzsche’s work constitutes an example of post-Kantian critique insofar as Nietzsche undertakes critique in the form of revaluation of values through which the historico-corporeal limits are exposed and ways to overcome them are delineated. In this way, Nietzschean critique is an instance of will to power inasmuch as it refers to an endless movement of overcoming. Nietzsche thereby offers critique as a kind of symptomatology that is tied to the corporeality of philosophy.

Keywords
Nietzsche, critique, will to power, body, Foucault.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri