Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Spinoza’nın Duygu Teorisine Eleştirel Bir Yaklaşım: Duygular, İnançlar ve İnsanın Özgürlüğü
(A Critical Assesment of Spinoza’s Theory of Affect: Affects, Beliefs, and Human Freedom )

Author : Ahmet Aktaş    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 8:1
Page : 251-272
    


Summary
Duygular arzu ve inanç ikili ayağı üzerinde varolan yönelimsel mental durumlardır. Spinoza’nın idea kuramının bir tür inanç kuramı olduğu iddiası birçok filozof tarafından savunulmuştur fakat Spinoza’nın genel idea kuramının bir parçası olan duygu teorisine gelindiğinde bu nokta genellikle göz ardı edilmiştir. Bu makalede Spinoza’nın idea kuramı ile inanç kavramı arasındaki ilişkiyi ele alarak Spinoza’ya göre her duygunun en temelde bir tür inanç ve arzudan doğduğunu göstermeye çalışılacağız. Ayrıca Spinoza’ın duyguları dizginlemek için Ethica’nın beşinci kısmının başında öne sürdüğü terapi yöntemlerinin geçersizliğini göstermeye çalışacak, Ethica’nın ilk dört kısmından hareketle sunduğumuz duygu teorisinin yardımıyla bu terapi yöntemlerinin “daha Spinozacı” versiyonlarını sunmaya çalışacağız.

Keywords
Spinoza, duygu, idea, olumlama, arzu, inanç, duygulanım, özgürlük.

Abstract
Affects are intentional structures of beliefs and desires. Many philosophers have plausibly argued that Spinoza’s theory of ideas is a kind of theory of belief by this time yet this claim has rarely been taken into account when it comes to Spinoza’s theory of affects, which is a part of his theory of ideas. This paper shows that if this point is taken seriously when regarding Spinoza’s theory of affects we reach significant results about the fifth part of Ethics. To confirm this, I shall strive to show that all affects depend on some beliefs by analyzing Spinoza’s theory of affects regarding his theory of ideas, and in particular an affirmation which an idea naturally involves. From this revelation, we will be able to see that Spinoza’s theory of affects appeared in third and fourth part of Ethics is inconsistent with the fifth part of Ethics in so far as three therapy methods given at the beginning of the fifth part of Ethics are considered. Additionally, and suitably to this assertion, I will also show that arguments by which soundness of these therapy methods are guaranteed seem logically invalid. Finally, I will try to revise Spinoza’s therapy methods by taking all errors and core ideas in Spinoza’s theory of affects into consideration.

Keywords
Spinoza, affect, idea, affirmation, desire, belief, affection, freedom.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri