Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Epikür ve Lukretius’un Ölüm ve Yokluk Algılarına Dair Bir Değerlendirme
(An Evaluation of Epicurus and Lukretius' Perceptions of Death and Non-Existence )

Author : Mustafa Çakmak    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 8:1
Page : 357-376
    


Summary
Ölüm hayatın yadsınamaz bir gerçekliğidir. Onun kötü ve korkulası bir durum olup olmadığı, Antik Yunan filozoflarına kadar geri götürülebilir önemli bir tartışmadır. Bu çalışma öncelikle Epikür’ün; “ölüm bize bir şey yapmaz; zira biz hayatta iken ölüm yok, ölüm geldiğinde ise artık biz yokuz” tezini hangi gerekçelere dayandırdığını ve ne ölçüde tatmin edici sonuçlara ulaştığını tartışma konusu yapmaktadır. Daha sonra Epikür’ün halefi olarak kabul edilen Lukretius’un; doğum öncesi yokluk ile ölüm sonrası yokluk arasında kurduğu benzerlikten, ölümden korkmanın anlamsızlığı sonucunu nasıl çıkardığını irdelemeye çalışmaktadır. Son olarak ise bu iki yokluk dönemi arasındaki ilişkinin, Lukretius’un iddiasının aksine, aslında simetrik olmadığını, zira insanların daha geç doğmasıyla daha geç ölmesi arasında, sebep olduğu yoksunluklar göz önüne alındığında ciddi farklılıklar olduğunu savunan modern asimetrik yaklaşımlara değinmektedir. Bu çalışma temel olarak ölümün, doğasından kaynaklı endişeyi besleyen bir gizeme sahip olduğu, fakat bununla birlikte onun hayata anlam verme arayışımızda bize önemli katkılar sunduğu tezini savunmaktadır.

Keywords
Ölüm, Epikür, Lukretius, yokluk, simetri delili.

Abstract
Death is an undeniable fact of life. Whether it is a bad or feared thing is an important discussion that can be brought back to the ancient Greek philosophers. This article is primarily concerned with the discussion on what grounds Epicurus's thesis "death, is nothing to us; since when we exist, death is not yet present, and when death is present, then we do not exist," and to what extent satisfactory results are reached. Later, it tries to investigate how Lucretius, who is regarded as the successor of Epicurus, derives the result of meaningless of fear of death from the symmetrical relationship between prenatal and post-mortem non-existences. Finally, it refers to the modern asymmetric approaches which argue that, contrary to Lucretius's claim, the relationship between these two periods of non-existence is not symmetrical, because there are serious differences between the later birth and the later death of people, given their deprivations. This article argues that death has a mystery that raises the anxiety that comes from the nature of death; however, it defends the idea that it makes a significant contribution to the meaning of life.

Keywords
Death, Epicurus, Lucretius, non-existence, symmetry argument.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri