Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Zamanın A-B Serileri: Şimdinin Mahiyeti Üzerine Tartışmalar
Zamanın mahiyeti ve zamanla ilişkili konular üzerine yapılan tartışmalar, başlangıcından itibaren felsefenin en önemli ve anlaşılması güç problem alanlarından biri olagelmiştir. Son dönemde bu tartışmaların felsefedeki konumu fizikteki gelişmelerin de etkisiyle daha önemli hale gelmiştir. Bu dönemde, İngiliz idealist filozof Mctaggart’ın zamanın A-B serisi ayrımı zaman felsefesi literatüründeki önemli tartışma konularının başında gelir. A ve B serileri olaylar ve zamanın anları arasındaki ilişki düzenini farklı şekilde resmeden iki ayrı yaklaşımı ifade eder. Mctaggart ortaya koyduğu bu ayrımın, zamanın insan idraki tarafından tasavvur edilebilecek nihai iki formu olduğunu öne sürerek ‘zamanın gerçek dışılığı tezi’ni temellendirmeye çalışır. Öte yandan bu ayrım günümüz zaman felsefesi tartışmaları çerçevesinde, zamanın gerçek dışılığı tezinden bağımsız olarak genel kabul gören bir ayrım olarak benimsenmiş durumdadır. Bu doğrultuda çalışmamız boyunca ilk olarak zamanın A-B serilerinin özellikleri ve farklılıkları ortaya konmaya çalışılacak, ikinci olarak da bu ayrım temelinde öne sürülen farklı zaman ve gerçeklik teorileri ele alınacaktır.

Keywords
Zaman, zamanın A-B teorileri, şimdicilik, gelişen blok, ezeli zaman.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri