Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İbn Rüşd’ün Telhîsu’l-Makûlât’ta, Farabi’nin ‘Küllî ve Şahıs Araz’ Tahliline Dair Eleştirisi ya da Ontolojik ve Epistemik Cevher Üzerine
Aristoteles’in Kategoriler adındaki ünlü eserinde, yalnızca mantık açısından değil aynı zamanda metafizik açısından da son derece önemli ve kritik bir bölüm (1a20-1b25) mevcuttur. Var-olanların, dörtlü bir tasnife tabi tutulduğu bu bölüm içinde, cevher ve arazların mahiyetine ve küllî ile cüzînin ne olduğuna dair temel bir bakış açısı sunulmaktadır. Aristoteles’in, ‘bir konuda’ olmak ve ‘bir konu hakkında’ söylenmek üzerinden yaptığı bu tasnifin en kritik noktası, hangi tür yüklemlerin, kendi mahiyet ve anlamını yüklendiği konusuna zorunlu olarak aktardığının tespitidir. Bu hususta, Aristoteles’in metninin kısalığı ve verdiği örneklerin mahdut oluşu nedeniyle, antik çağdan itibaren farklı yorumlar zuhur etmiştir. İbn Rüşd, özelikle ‘tanım teorisi’ bakımından oldukça önemli olan, arazların, yüklendikleri cevherler hakkında verdikleri bilginin mahiyeti meselesinde ortaya çıkan farklı yorumları kritik etmektedir. Özellikle Fârâbî’nin bu mesele hakkındaki çözümünün, antik şarihlerin genel yorumundan –haklı olarak- ayrıldığını tespit eden İbn Rüşd, daha sonra İbn Sînâ’nın yorumunu da göz önüne alarak, Fârâbî’nin çözümünü de eleştirmekte ve kendince en sağlıklı çözüme ulaşmaktadır.

Keywords
Aristoteles, Kategoriler, İbn Rüşd, Farabi, ontoloji, epistemik cevher.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri