Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


Epistemik Bariyerler Karşısında Epistemik Seçenekler
Analitik felsefe geleneğinin pek çok düşünürü 'epistemik sınır' nosyonu üzerine kafa yormuştur. “Kognitif ya da epistemolojik açıdan sınırlı varlıklar mıyız?” sorusu farklı felsefi tartışma bağlamlarında olumlu bir şekilde yanıtlanmaktadır. İnsanoğlunun yaşam süreci boyunca değişik türlerde epistemik bariyerlerle yüz yüze geldiği neredeyse tartışmasız bir olgudur. Bunun yanında “Farklı epistemik bariyerler karşısında ne tür epistemik duruşlar sergiliyoruz/sergilemeliyiz” sorusu ilk soruyla kıyaslandığında daha az incelemeye tabi tutulmuştur. Doğrusu bu ikinci soruya cevap anlamında takınabilecek belli başlı birkaç epistemik tavır olabilir. Epistemolojik açıdan meşru bir pozisyon olarak savunulmuş ve savunulmakta olan agnostik tavır bunlardan bir tanesidir. Rasyonel ve ampirik (deneyimsel) yöntemin dışında bir takım yollara başvurmak başka bir alternatiftir. Bu ikinci tavrı merkeze alan bu makale, ilk olarak agnostik tavrı eleştirmekte, bu tavrın hem insan doğasının epistemik yönüyle örtüşmediğini hem de belli türden sorunsal durumlarda pratik olanla uyumlu olmadığını iddia etmektedir. Makale, bu iddiayı temellendirmek için olası bir takım senaryolar inşa etmekte ve bu senaryolar aracılığı ile şu sonuca ulaşmaktadır: Epistemik bariyerlerle yüzleşilen pek çok durumda, epistemik bir bariyerin ardına dair rasyonel ve ampirik (deneyimsel) olanın dışında bir takım yollara başvurarak epistemik inanç geliştirmek, epistemolojik olarak, agnostik tavır takınmaktan daha savunulabilir pozisyondur.<

Keywords
Epistemik bariyer, epistemik limit, agnostisizm, bilgi, inanç, inanç edinimi.


Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri