Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


The Denial of the Idea of Personal Identity as a Result of Hume’s Skepticism
Felsefede kişisel özdeşlik (kişi özdeşliği) problemi çoğu zaman bir özdeşlik problemi ya da benlik problemi olarak ele alınmaktadır. Özdeşlik problemi ile birlikte ele alındığında kişisel özdeşlik, belirli bir zamandaki kişinin başka bir belirli zamandaki kişiyle aynı ve özdeş olarak kabul edilmesi anlamına gelmektedir. Benlik problemi ile birlikte ele alındığında ise kişisel özdeşlik tözsel ve metafiziksel bir soruşturmanın parçası gibi düşünülmektedir. Hume’un felsefesi kişisel özdeşlik tartışmalarının her iki durumunu da muhalif bir şekilde içermektedir. Bu çalışmada Hume’un kişisel özdeşlik problemi hakkındaki düşünceleri araştırılacaktır. Öncelikle benlik tasarımının algıya dayalı epistemolojisindeki anlamı incelenecektir. Daha sonra ise özdeşlik ele alınacaktır. Hume’un benlik ve özdeşlik hakkındaki tezlerini oluşturan şeyin onun skeptisizmi olduğu ve Hume’un bu soruşturmayla metafizik hakkındaki düşüncelerini pekiştirdiği iddia edilecektir. Bununla birlikte kişisel özdeşliğin daha iyi bir şekilde anlaşılması için onun inancın doğası hakkındaki düşüncelerinin göz önünde bulundurulması gerektiği savunulacaktır.

Keywords
Hume, kişisel özdeşlik, benlik, özdeşlik, demet teorisi, skeptisizm.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri